…nėra žodžių…

Tai vienintelė knyga, kai tekdavo sustoti skaityti, nes akys pritvinkdavo ašarų, o širdis daužėsi lyg žiūrint krepšinio čempionato finalą. Manau, kad “Ambersail” kelionė, apjungusi Pasaulio lietuvius, prilygsta 1989-ųjų Baltijos kelio įvykiui…
Nuoširdi padėka Autoriui ir visiems kelionės dalyviams – Jūs Didvyriai! Dėkoju už artimųjų mintis – Jūsų elgesys ne mažiau didvyriškas…
Gero vėjo!